helsingefar

helsingefar

Helsingefåren

Här kan du kika in om du är intresserad av får eller att köpa något av mina produkter som skinn eller kött. Kanske funderar du på att skaffa några helsingefår? Här lägger jag även in många lammbilder och liknande. Inte minst för min egen skull för att minnas och jämföra olika lammkullar.

Vad är maedi-visna

M3Posted by Margareta Olofsson Thu, June 11, 2015 09:19:03
Från Jordbruksverkets hemsida:
"Maedi-Visna är en smittsam sjukdom hos får som smittar genom ett virus. Det finns andra virus av liknande typ som drabbar andra djurslag. Fårets Maedi-Visna-virus är nära besläktat med det virus som orsakar CAE (Caprin Artrit Encefalit) hos get. Maedi-Visna är en sjukdom som är svår att upptäcka. Den kan finnas dold i en besättning i flera år innan den bryter ut. Sjukdomen går inte att bota och djuren får ingen skyddande immunitet mot den. För de får som utvecklar symtom på Maedi-Visna kommer sjukdomen att leda till döden. Maedi-Visna smittar inte människor."